Näin otat näytteen

Onnistuneen analyysin kannalta on erittäin tärkeä ymmärtää näytteenoton merkitys. Väärin otettua näytettä on turha tutkia laboratoriossa, sillä sen antamat väärät tulokset aiheuttavat hämmennystä ja turhaa työtä. Oikein otettu näyte sen sijaan edustaa tyypillistä järjestelmässä vallitsevaa tilannetta, jonka avulla saadaan hyödyllistä tietoa öljyn kunnosta, yleisestä puhtaustasosta ja järjestelmän kulumisesta.

Näytteenotto-ohje

Onnistuneen näytteenoton edellytykset ovat seuraavat:

  • Mikäli mahdollista, järjestelmän tulee olla päällä, koneen käynnissä ja voiteluöljyn normaalissa käyttölämpötilassa. Jos näyte voidaan ottaa vain järjestelmän ollessa pois päältä, tulee näyte ottaa viimeistään 20 minuutin kuluttua pysäyttämisestä. Tällöin saadaan mahdollisimman luotettava kuva siitä, minkälaista öljyä järjestelmässä virtaa.
  • Lämmin öljynäyte siirretään puhtailla välineillä hiukkasvapaaseen näytepulloon. Tyypillisten analyysien (laaja analyysipaketti) mittaukseen tarvitaan noin 150–230 ml näytettä. Erikoisanalyysit (esim. öljyn suorituskykyanalyysit) saattavat tarvita enemmän näytettä, joten tarkista laboratoriosta tarvittava näytemäärä ennen näytteenottoa.
  • Näytteen voi ottaa painelinjoista (nipoista) minimess-letkun avulla, säiliöstä imupumpulla, suoraan paluulinjasta tai paluulinjan venttiilistä suoraan pulloon. Näytettä ei tulisi koskaan ottaa pohjaventtiilistä, jolloin näyte on usein hyvin likainen eikä dippaamalla säiliöstä, jolloin vaarana on pullon putoaminen säiliöön. Trendiseurannan mahdollistamiseksi näyte otetaan aina samalla tavalla samasta, parhaaksi havaitusta kohdasta, jotta tulokset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia ja tuloksista tehdyt johtopäätökset luotettavia.
LATAA NÄYTTEENOTTO-OHJE
Menetelmä 1
(kun järjestelmässä on näytteenottoa varten sopiva venttiili)
Menetelmä 2
(näytteenotto säiliöstä)


 

FLUIDLAB  |  ISO-HEIKKILÄNTIE 8  |  20200 TURKU  |  PUHELIN 040 354 8656  |  SÄHKÖPOSTI INFO@FLUIDLAB.FI