Fluidlabin 10 valttia

1. Tarkastamme ja varmistamme tuloksia eri menetelmillä.

Esimerkki: Tarkistamme hiukkaslaskimen tuloksen aina mikroskooppilaskennalla, koska hiukkaslaskin on herkkä erilaisille virhelähteille, eikä se anna lainkaan tietoa hiukkasten laadusta. Tiedättekö te toista öljylaboratoriota, joka tarkastaa jokaisen näytteen mikroskoopilla? – Me emme. Väärät tulokset aiheuttavat vääriä, mahdollisesti hyvin kalliita sekä täysin turhia toimenpiteitä.

2. Raportistamme löytyy myös kaikkein tärkein yksittäinen analyysi.

Öljyanalyysien ammattilaisilta on kysytty, minkä yhden analyysin he valitsisivat öljyjen analysointiin. Ylivoimaisesti eniten ääniä sai membraanisuodatus-mikroskopointi. Syy on selvä. Kyseisellä analyysillä saadaan monipuolista tietoa kaikista tärkeistä osa-alueista: öljyn kunnosta, öljyn puhtaudesta ja kulumametalleista.

Esimerkki: Tällä tärkeimmällä yksittäisellä analyysillä saamme tietoa epäpuhtauksien määrän lisäksi niiden laadusta (metalli, ruoste, hiekka, prosessiympäristön epäpuhtaudet, polymeerit, kuidut, öljysakka, ns. ”kuolleet” lisäaineet, noki, maali jne.), kulumametallien suhteellisesta ja absoluuttisesta määrästä, niiden koosta, muodosta, kulumisen tasosta ja sen mekanismeista.
Näiden tekijöiden ansiosta muun muassa puhtaustuloksemme ovat ratkaisevasti tarkempia. Kaiken tämän lisäksi havaitsemme membraanisuodatuksella (jonka tarjoamme asiakkaillemme ilmaisena lisäpalveluna öljyanalyysipaketeissa) mahdolliset muutokset öljyn suodatettavuudessa, saamme havaintoja epätavallisesta vaahtoamistaipumuksesta tai erityisen heikentyneestä ilmanerotuskyvystä sekä mikä tärkeintä: öljyn hartsipotentiaalista, eli öljyn taipumuksesta tuottaa sakkaa, joka ilmenee liukenemattomien submikronisten epäpuhtauksien määränä öljyssä, ja jotka eivät useinkaan näy esimerkiksi hapettumisena FT-IR -menetelmällä.

3. Emme vain ”monitoroi tai skannaa” – me mittaamme.

Esimerkki: Jos olet nähnyt raporteissa vesipitoisuustuloksia <500 ppm tai <1000 ppm, tarkoittaa se ettei vesipitoisuutta ole mitattu, vaan arvioitu (epätarkasti) joko kuumalla keittolevyllä (rätinätesti) tai IR-spektristä (epätarkka menetelmä, vain yli 1000 ppm pitoisuudet).

Koska vesi on eräs öljyn pahimmista epäpuhtauksista, me mittaamme sen aina tarkimmalla mahdollisella laboratorioiden de facto -menetelmällä eli uunillisella Karl Fischer -titraatorilla, jota eivät öljyn lisäaineet häiritse.

4. Havaitsemme koneen kulumisen ajoissa.

Esimerkki: Metallianalyyseissä pelkkä ICP-alkuainejakauma ei anna riittävää kuvaa järjestelmän kulumistasosta yksinkertaisesti mittalaitteen ja menetelmän rajoittuneisuuden vuoksi. ICP-rutiinimenetelmällä on mahdollista analysoida ainoastaan <1…5 µm kokoiset metallihiukkaset. Esimerkiksi hydrauliikka-, vaihteisto- ja kiertovoitelukohteissa kiihtynyt ja ankara kuluminen tuottaa suurempia kuin 10 µm, jopa yli 100 µm kulumametallihiukkasia. Pelkällä ICP:llä analysoituna kiihtynyt kuluminen jää usein havaitsematta. Tämän takia tribomonitorointi mikroskoopilla antaa puuttuvat ja täydentävät tiedot kun tarkastellaan koneen kulumistasoa. – Sitä, onko kuluminen normaalia, kiihtynyttä, ankaraa vai ollaanko jo vauriotilanteessa.

5. Tuloksiamme on mahdollista hyödyntää poikkeuksellisen hyvin.

Koska tarkastelemme tuloksia kokonaisvaltaisesti ja havainnollistamme tuloksia myös visuaalisesti mikroskooppikuvina, asiakkaamme ymmärtävät mistä on kyse ja pystyvät reagoimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Esimerkki: Asiakkaamme oli huolestunut vaihteiston kohonneista hiukkasmääristä ja oletti vaurion olevan lähellä. Tehtaan vuosihuollon oli määrä olla vasta kuukauden kuluttua. Koska millään muulla menetelmällä kuin mikroskooppianalyysillä ei pystytä visualisoimaan epäpuhtauksia, asiakas otti yhteyttä meihin. Havainnollistimme hänelle, että kyse olikin suhteellisen harmittomasta polymeerimaisen lisäaineen erkaantumisesta, jolloin asiakkaamme pystyi ajamaan koneillaan vuosihuollon seisakkiin asti, eikä kallista tuotannon pysäyttämistä tarvinnut tehdä.

6. Toimitamme pika-analyysit heti.

Toimitamme alustavan tuloksen öljyn käyttökunnosta, puhtaudesta ja kulumistasosta tarvittaessa jopa tunnissa näytteen saapumisesta.

Esimerkki: Eräs asiakkaamme toimitti näytteen laboratorioon puolilta päivin. Koska oli ruoka-aika, kehotimme häntä kokeilemaan alakertamme kotiruokaa valmistavaa lounaskahvilaa. Ennen jälkiruokaa toimitimme asiakkaalle painotuoreen, vielä lämpimän raportin, jonka tulkkasimme hänelle jälkiruoan ja kahvin aikana. Takaisin työpaikalle mennessään asiakas oli jo miettinyt valmiin toimintasuunnitelman ja ratkaisun ongelmaan – ja myös vatsa oli täynnä.

7. Meiltä saa aina henkilökohtaista ja nopeaa palvelua.

Meille hyvä palvelu on itsestään selvä ja aito asia. Autamme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme kaikella osaamisellamme ja kokemuksellamme. Jos emme itse pysty auttamaan, löytyy apu yleensä laajasta verkostostamme. Kaikki toimintamme on asiakaslähtöistä.

Esimerkki: Puhelimen soidessa adrenaliinitaso kohoaa yhä nykyäänkin. Olemme valmiina vastaamaan haasteeseen, sillä lähes aina asiakkaalla on merkittäviä ongelmia selvitettävänä. Tämä on merkki, että autamme heitä tosissamme, emmekä ole leipääntyneitä työhömme. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, joiden perusteella he tekevät merkittäviä päätöksiä; ajavat paperikoneen tuotannon alas, keskeyttävät loistoristeilijän neitsytmatkan ja ohjaavat sen lähimmälle telakalle tarkistusta varten, päättävät selviääkö ydinvoimalan turbiinien voiteluöljyillä seuraavaan vuosihuoltoon asti. – Koemme, että auttaminen on palkitsevaa.

8. Erittäin kilpailukykyinen hinta.

Saatamme olla Suomen edullisin öljylaboratorio? Myös kansainvälisessä vertailussa laajat analyysipakettimme ovat erittäin kilpailukykyisiä – jopa täysin automatisoituihin ”bulkkilaboratorioihin” verrattuna.

Esimerkki: Italiasta soitettiin ja kysyttiin analyysipalveluja. Kun pääsimme neuvottelemaan hinnasta, asiakas varmisti useaan kertaan että olivat ymmärtäneet asiat oikein. He ihmettelivät, miksi hinnassamme oli yksi nolla vähemmän kuin italialaisella laboratoriolla. Eikä kysymys ollut liiroista.

9. Kaikki analyysitarpeet ”yhdeltä luukulta”.

Saatte useat erilaiset teollisuuden nesteanalyysit ja muut analyysit tarvittaessa kauttamme. Jos emme itse pysty auttamaan, löytyy laajasta verkostostamme osaaja analyysienne toteuttajaksi.

Esimerkki: Asiakkaamme tarvitsi analyysin laitteella, jollaista ei ole Suomessa. Pystyimme asiantuntijaverkostomme kautta hankkimaan kyseisen analyysin.

10. Olemme joustavia.

Olemme yksityinen, riippumaton, puolueeton ja kapealle sektorille erikoistunut suomalainen yritys, joka on keskittynyt toiminnassaan ydinosaamiseensa, voiteluaineiden analysointiin. Meillä on hyvät valmiudet toimia myös kansainvälisenä kumppanina.

Yhteistyö kanssamme on helppoa, nopeaa ja mutkatonta. Jos yrityksenne on globaali toimija, tarjoaa konseptimme analyysipalveluja myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Olemme tutkineet näytteitä Kiinasta, Brasiliasta, Meksikosta, Etelä-Afrikasta ja USA:sta asti. Laajalla referenssilistamme on monen eri toimialan yrityksistä. Meille on kunnia-asia toimia alojensa johtavien ja osaavimpien yritysten kumppanina. Tämä on mahdollista vain täydellä luottamuksella, joten yksittäisten referenssiasiakkaidemme nimet kerromme ainoastaan heidän suostumuksellaan.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla on voiteluaineongelmia tai haluat kehittää yrityksesi voiteluhuolto-ohjelmaa.
 

FLUIDLAB  |  ISO-HEIKKILÄNTIE 8  |  20200 TURKU  |  PUHELIN 040 354 8656  |  SÄHKÖPOSTI INFO@FLUIDLAB.FI