Näin syntyi Fluidlab

Tämä on tarina siitä kun Fluidlab päätti viedä voiteluaineanalyysit 2010-luvulle. Yrityksen perustaja Mika Vesala istui kymmenen vuotta mikroskoopin ääressä ja halusi tulla alansa parhaaksi puhtausanalysoijaksi. Hän tutki kymmeniätuhansia erilaisia öljynäytteitä erilaisissa prosessiympäristöissä toimivista koneista.

Näytteet kertoivat paljon. Ne paljastivat suunnitteluvirheitä järjestelmissä ja osoittivat vääriä voiteluainevalintoja. Ne vihjasivat tulevista riskeistä ja varoittivat ennakkoon tuhoisista vaurioista. Epäpuhtauksista merkittävimpiä olivat usein kulumametallihiukkaset, joiden tutkiminen johdatti Vesalan näiden paljaalle silmälle näkymättömien metallihiukkasten maailmaan. Vuosien saatossa kehittyivät tribomonitorointi ja röntgenfluoresenssispektroskopia nykyisiksi rutiinimenetelmiksi. Samalla tutustuttiin myös elektronimikroskoopin mahdollisuuksiin tarkoissa metallikoostumusanalyyseissä. Vähitellen tyytyväiset asiakkaat toivoivat saavansa kaikki voiteluaineanalyysit yhdeltä toimittajalta.

Tuli pohdinnan aika

Suomessa yksikään kaupallinen öljylaboratorio ei ollut vielä saavuttanut kannattavaa toimintaa. Jotkut olivat yrittäneet, mutta luovuttaneet ja ulkoistaneet analyysinsa ulkomaille massiivisiin ja automaattisiin peruslaboratorioihin. Niiden analyysitulokset eivät aina riittäneet Fluidlabin vaativille asiakkaille. Me uskoimme, että yhdistämällä erikoisosaamisemme perinteisiin öljyn kuntoanalyyseihin ja öljyn suorituskykyanalyyseihin pystyimme luomaan ylivertaisen palvelutuotteen muihin palveluntarjoajiin nähden.

Näin teimme päätöksen viedä voiteluaineanalyysit 2010-luvulle. Syntyi Fluidlab, joka on kasvanut kolmessa vuodessa Suomen suurimmaksi käytettyjen voiteluaineiden laboratorioksi.
 

FLUIDLAB  |  ISO-HEIKKILÄNTIE 8  |  20200 TURKU  |  PUHELIN 040 354 8656  |  SÄHKÖPOSTI INFO@FLUIDLAB.FI